Racibórz - 5,001 ha

50.08403209999999
18.22529910000003

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. 1 Maja
Miasto Racibórz
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 5.001 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

nie-no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

produkcja, magazyny, składy-production, warehouses, storage

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

production, warehouses, storage / produkcja, magazyny, składy

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba, Bp
Powierzchnia gruntów 5.001 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

niezabudowany teren po byłej cukrowni - undeveloped land (former sugar factory)


Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 4 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

nie / no

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga asfalto – betonowa - dopuszczona dla tranzytu ciężkiego.
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada A1 w PL - 27 km
Autostrada (Odległość) [km] 27 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 47 km od Raciborza
Bocznica kolejowa Istnieje możliwość odbudowy po istniejącym śladzie-It is possible to reconstruct a railway siding after an existing track
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava – Mosnov
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 69 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 1 [m]
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 11 [m]
Wartość kaloryczna 31 [MJ/Nm³]
Średnica rury 225 [mm]
Dostępna objętość (gaz) 5500 [Nm³/h]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 1.5 [m]
Dostępna objętość (woda) 22464 [m³/24h]
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 8 [m]
Dostępna objętość (kanalizacja) 21500 [m³/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 2 [m]

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie