Siemianowice Śląskie - 0,5009 ha

50.3264314
19.02957140000001

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Siemianowice Śląskie
Miasto Siemianowice Śląskie
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.5009 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Dostępne dodatkowe 0,9798 ha (działka nr 911/21)

Additional 0,9798 ha is available (plot number 911/21)

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej, drobna wytwórczość, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i składy. -Zoning: production and technical area (production facilities, municipal and technical infrastructure companies, small production, wholesale warehouses, construction companies, other bases and warehouses)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej, drobna wytwórczość, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i składy. - Zoning: production and technical area (production facilities, municipal and technical infrastructure companies, small production, wholesale warehouses, construction companies, other bases and warehouses)

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba
Powierzchnia gruntów 0.5009 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

Istniejące budynki (warsztat i magazyny) są użytkowane. Część działki użytkowana jest jako parking (ok. 1000 m2). Pozostała część nie jest użytkowana.

Buildings (workshop and warehouse) are in use. Part of the plot is used as a parking space (approximately 1000 m2). The rest (approximately 3500 m2) is not used.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 15 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority=

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) DK79 - 2.8 km
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada A4 - 5.5 km
Autostrada (Odległość) [km] 5.5 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 34 km
Kolej Katowice
Kolej (Odległość) 4.2 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 24.7 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Dostępna moc 1 [MW]
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie