Wodzisław Śląski - 72,7592 ha

49.97990772042485
18.503730544528025

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Św.Wawrzyńca - Mszańska
Miasto Wodzisław Śląski
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Obszar pokopalniany - mine area.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 72.7592 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Cały obszar pokopalniany to ok. 115 ha

The whole mine area is 115 ha.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Produkcja, Usługi

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Produkcja, usługi

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Teren nierolniczy Non-agricultural area.
Powierzchnia gruntów 73 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 20 [m]
Obecne użytkowanie


Teren nieużytkowany i rekultywowany.

Disused  land and during reclamation.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 6 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga Powiatowa nr 5019S oraz 5021S
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 6.5 [m]
Autostrada Autostrada A1 - 3,5 km
Autostrada (Odległość) [km] 3.5 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 40 km
Kolej Wodzisław Śląski
Kolej (Odległość) 3 [km]
Bocznica kolejowa Wodzisław Śląski
Bocznica kolejowa (Odległość) 3 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava-Mosnov, Cz
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 45 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 50 [m]
Średnica rury 200 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie