Wodzisław Śląski - 10,3732 ha

49.986509
18.452244

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Bogumińska
Miasto Wodzisław Śląski
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 10,3732 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Produkcja, usługi, magazyny

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Produkcja, usługi, magazyny

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Bp - zurbanizowany teren niezabudowany
Powierzchnia gruntów 10 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 2 [m]
Obecne użytkowanie

Teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 6 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga krajowa nr 78 (Chałupki (Granica Państwa) – Wodzisław – Gliwice – Tarnowskie Góry)
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 8 [m]
Autostrada Autostrada A1 -6 km
Autostrada (Odległość) [km] 6 [km]
Porty rzeczne i morskie Port Gliwice 40 km
Kolej Wodzisław Śląski
Kolej (Odległość) 1.5 [km]
Bocznica kolejowa Wodzisław Śląski
Bocznica kolejowa (Odległość) 1.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrawa (Republika Czeska)
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 45 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 20 [kV]
Gaz na terenie Tak
Wartość kaloryczna 39.5 [MJ/Nm³]
Średnica rury 150 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Dostępna objętość (woda) 1000 [m³/24h]
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 100 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie