Zabrze - 45,28 ha

50.3249278
18.785718599999996

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Ziemska/Strefowa
Miasto Zabrze
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 45.28 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Tak, o działki należące do Katowickiej Strefy Ekonomicznej

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Produkcja, przemysł, składy, magazyny

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Produkcja, przemysł, składy, magazyny

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIII b, RIVa, RIVb, dr, Lz, RIVa N, BP
Powierzchnia gruntów 45.28 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 1 [m]
Obecne użytkowanie

nieuzytek

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 2 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7.5 [m]
Autostrada A1
Autostrada (Odległość) [km] 6 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 18
Kolej Zabrze
Kolej (Odległość) 6 [km]
Bocznica kolejowa Zabrze
Bocznica kolejowa (Odległość) 1.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 30 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie