Czechowice-Dziedzice - 1,5386 ha

49.93512081064104
19.051868295500526

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Czechowice-Dziedzice
Miasto Czechowice-Dziedzice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Działki tworzą kompleks o łącznej pow. 1,5386 ha o nieregularnym kształcie, przez który przebiega fragment ogrodzenia z siatki oraz urządzenia infrastruktury: napowietrzna linia wysokiego napięcia wraz ze słupem, sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1,5386 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan: 1 KU – tereny obsługi komunikacji

Studium zagospodarowania przestrzennego: H.3.AG – tereny zabudowy aktywności gospodarczej – przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy i magazyny

Charakterystyka działki

Klasa gruntów N, Ti, Ba, Tr
Powierzchnia gruntów 1.5386 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Teren nie użytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Wewnętrzna asfaltowa
Autostrada DK-1
Autostrada (Odległość) [km] 0 [km]
Kolej Czechowice-Dziedzice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie