Czeladź - 0,6294 ha

50.31747146730402
19.070270343333164

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Piotra Pawła i Leokadii Dehnelów
Miasto Czeladź
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Przetarg tak - yes
Dodatkowe informacje

Teren niezabudowany.Przeszkody nadziemne i podziemne - ground and underground obstacles:

działka stanowi teren powyburzeniowy po budynkach służących do obsługi kopalni.  Sieć ciepłownicza.-
The plot is an area of ​​demolition after buildings used for operating the mine.

Heating network. Strefa ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki "KWK Saturn Ruch I"  - Conservation zone of monuments of industry and technology.

 

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym- cena wywoławcza z Vat: ok. 197,00  PLN/m2 .

- Sale in an oreal tender unlimited. Starting price: PLN 197.00 /m2.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.6294 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

tak -  yes - o 0,4 ha (+ area of about 0.4 ha)

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1U- tereny zabudowy usługowej, strefa ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki „KWK Saturn Ruch I”
1U- areas of service development, conservation zone of monuments of industry and technology "KWK Saturn Ruch I"

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1U- tereny zabudowy usługowej, strefa ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki „KWK Saturn Ruch I”
1U- areas of service development, conservation zone of monuments of industry and technology "KWK Saturn Ruch I"

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba
Powierzchnia gruntów 0.6294 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

Teren zielony, niezagospodarowany, porośnięty drzewostanem liściastym.
Green area, undeveloped, overgrown with deciduous tree stands.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

nie - no

Połączenia transportowe

Autostrada DK-94 - 1.5 km
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 45 km
Kolej Sosnowiec
Kolej (Odległość) 10 [km]
Bocznica kolejowa Sosnowiec
Bocznica kolejowa (Odległość) 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 30 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie