Radzionków - 1,156 ha

50.372757133345296
18.916161060333252

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Zofii Nałkowskiej
Miasto Radzionków
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1.156 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Brak

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren obiektów produkcyjno-usługowych "PU"

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

B.7 S/ZP/US

Charakterystyka działki

Klasa gruntów LZ - grunty, zadrzewienie i zakrzewienie
Powierzchnia gruntów 1.156 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Tereny zielone

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) obok KDZ 1/2
Autostrada 2/0,1
Autostrada (Odległość) [km] 2 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 22
Kolej Radzionków
Kolej (Odległość) 2 [km]
Bocznica kolejowa Tarnowskie Góry
Bocznica kolejowa (Odległość) 8 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 15 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 10 [m]
Napięcie 110 [kV]
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 20 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie