Wodzisław Śląski - 12,5326 ha

50.012379
18.444128

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Kokoszycka
Miasto Wodzisław Śląski
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 12.5326 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Możliwość powiększenia do około 20ha o tereny sąsiednie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa mieszkaniowa, usługi.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zabudowa mieszkaniowa, usługi

Charakterystyka działki

Klasa gruntów odrolniony
Powierzchnia gruntów 12.5326 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 6 [m]
Obecne użytkowanie

teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 5 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga powiatowa S5000
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 6 [m]
Autostrada A1/DK78
Autostrada (Odległość) [km] 6 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 40km
Kolej Wodzisław Śląski
Kolej (Odległość) 2 [km]
Bocznica kolejowa Wodzisław Śląski
Bocznica kolejowa (Odległość) 2 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 45 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 20 [kV]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 400 [m]
Wartość kaloryczna 39.5 [MJ/Nm³]
Średnica rury 300 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie