Wodzisław Śląski - 1,4 ha

50.004210
18.465397

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Wałowa
Miasto Wodzisław Śląski
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zDYQlnCbOGNM.k97vK5yuN_Pg

 

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1.4 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Kwadrat
Możliwości powiększenia terenu

nie. Teren nierolniczy

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren zabudowy usługowo-handlowej wielkopowierzchniowej, działalność produkcyjna, funkcja mieszkaniowa w obiektach usługowych, lokalizacja obiektów małej architektury, realizacja parkingów wielopoziomowych i podziemnych.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Usługi, handel (także na powierzchni powyżej  2000m2).

Services, commerce (also on the area above 2000m2).

Charakterystyka działki

Klasa gruntów odrolniony
Powierzchnia gruntów 1.4 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

Wynajem,usługi,produkcja

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Tak
Opis budynków i zabudowań

Zabudowany teren w centrum miasta.

Na terenie znajduje się kilka budynków, najstarszy z lat 30-tych – budynek produkcyjno-biurowy. Jest możliwość rozbiórki lub adaptacji pozostałych budynków. Jest również możliwość wynajęcia budynków lub ich części na cele produkcyjne, usługowe, edukacyjne itp.

Built up area in the centre of the Town. 

There’re some buildings on the area, the oldest one is from 30’s – office and production buildings. There’s also possibility to destroy the rest oh the buildings, or adaptation them. There’s also possibility to rent buildings or parts of them for production, services, education, etc.)

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga miejska
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 5 [m]
Autostrada A1-6 km
Autostrada (Odległość) [km] 7 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice 40 km
Kolej Wodzisław Śląski
Kolej (Odległość) 1 [km]
Bocznica kolejowa Wodzisław Śląski
Bocznica kolejowa (Odległość) 1 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 45 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 20 [kV]
Gaz na terenie Tak
Wartość kaloryczna 39.5 [MJ/Nm³]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie