Gmina Rudziniec, Rzeczyce - 5.2134 ha

50.362017074802914
18.55160236734696

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Piaskowa
Miasto Gmina Rudziniec, Rzeczyce
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 5.2134 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa produkcyjno-usługowa i inżynierii.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Tereny: SK- utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupełnienia istniejącej zabudowy

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjno-usługowa i inżynierii.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

   a) zabudowa mieszkaniowa,

   b) usługi, administracja,

   c) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

   d) dojazdy.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

    a) utrzymanie założenia urbanistyczno architektonicznego o charakterze zabytkowym,

    b) utrzymanie, uporządkowanie i przebudowa zespołów, w tym zabudowy mieszkaniowej z 

       dopuszczeniem zmiany funkcji obiektów pod warunkiem zachowania wymogów ochrony

       środowiska i ochrony konserwatorskiej,

4) Zakazy:

    a)  nie przestrzegania ustaleń ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Br - RV, W, Bi, dr
Powierzchnia gruntów 5.2134 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

produkcja i usługi

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Tak

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga powiatowa ulica Piaskowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 6.0 [m]
Autostrada 5.0/3.0
Autostrada (Odległość) [km] 5 [km]
Porty rzeczne i morskie Port Gliwice - 10 km
Kolej Rzeczyce
Kolej (Odległość) 1.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice - Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 60 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie