Mochała - 0,7350 ha

50.70393346643919
18.823729616291757

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Fabryczna 20
Miasto Mochała
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami po byłym zakładzie produkcyjnym – garbarni .

The property is built with two buildings after the former production plant - tannery.

Przeszkody podziemne - underground obstacles: stare kanały sanitarne i deszczowe - old sanitary and railwater channels.

Ograniczenia ekologiczne - ecological restriction: strefa ochrony konserwatorskiej zadrzewienia ekologicznego oraz strefa kształtowania krajobrazu otwartego.  -The conservation zone of ecological shelter and the zone of shaping the open landscape.


Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.7350 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

nie - no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

pod zabudowę przemysłową w strefie objętej ochroną konserwatorską B2, częściowo przeznaczenie na: drogi gminne lokalne, tereny zagrożone powodzią, strefa kształtowanego krajobrazu otwartego.

In the local zoning plan of the Herby Commune, plot no. 718/20 is located on the site with the symbol P - intended for industrial development in the area covered by conservation protection B2.

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdExcepti

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba
Powierzchnia gruntów 0.7350 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 3 [m]
Obecne użytkowanie

nie,

Teren zdegradowany, zdewastowany, nieużytkowany

The area is degraded, devastated, unused

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Tak
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Tak
Opis ograniczeń ekologicznych

Ograniczenia ekologiczne - ecological restriction: strefa ochrony konserwatorskiej zadrzewienia ekologicznego oraz strefa kształtowania krajobrazu otwartego.  -The conservation zone of ecological shelter and the zone of shaping the open landscape.

 

Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami po byłym zakładzie produkcyjnym-garbarni. - The property is built with two buildings after the former production plant - tannery.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 5 [m]
Autostrada DK-46
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Kolej Lisów
Kolej (Odległość) 4 [km]
Bocznica kolejowa Lisów
Bocznica kolejowa (Odległość) 4 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 46 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 5 [m]
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Dostępna objętość (woda) 110 [m³/24h]
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 10 [m]
Dostępna objętość (kanalizacja) 200 [m³/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 10 [m]

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie