Czeladź - 0,5 ha

50.307842402328305
19.061299868145966

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Biedermanna (link do Mymaps https://drive.google.com/open?id=10cmoob0mL7zn2WtvhPdldJTTk6IwU6cD&usp=sharing)
Miasto Czeladź
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Przetarg tak - yes
Dodatkowe informacje

Zabudowana nieruchomość gruntowa.- A built-up land property.

 Budynki obecnie nieużytkowane, w złym stanie technicznym. - Buildings currently unused in poor technical condistions.

Przeszkody podziemne oraz na- i nadziemne - ground, overhead  and underground obstacles: działka stanowi teren zabudowany budynkami po byłej kopalni KWK Saturn. - the plot is a built-up area with buildings after the former "KWK Saturn". Strefa ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki "KWK Saturn Ruch I" - Conservation zone of monuments of industry and technology "KWK Saturn Ruch I".

 

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.5 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

nie - no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1U- tereny zabudowy usługowej, strefa ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki „KWK Saturn Ruch I”

1U- areas of service development, conservation zone of monuments of industry and technology "KWK Saturn Ruch I"

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1U- tereny zabudowy usługowej, strefa ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki „KWK Saturn Ruch I”

1U- areas of service development, conservation zone of monuments of industry and technology "KWK Saturn Ruch I"

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba
Powierzchnia gruntów 0.5 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

Teren zabudowany budynkami po dawnej kopalni węgla kamiennego – budynek kotłowni o pow. użytkowej 1598 m oraz innymi budynkami przemysłowymi o powierzchniach zabudowy 44, 54, 204 oraz 318 m2
The area is built with buildings of a former hard coal mine - a boiler house with an area of ​​approx. usable 1598 m and other industrial buildings with building areas 44, 54, 204 and 318 m2

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

Tak - yes.

Budynki obecnie nieużytkowane, w złym stanie technicznym.

Połączenia transportowe

Autostrada DK-94 - 1.5 km
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 45 km
Kolej Sosnowiec
Kolej (Odległość) 10 [km]
Bocznica kolejowa Sosnowiec
Bocznica kolejowa (Odległość) 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 30 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie