Czechowice-Dziedzice - 1,3486 ha

49.9016056
18.99176769999997

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Czechowice-Dziedzice
Miasto Czechowice-Dziedzice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr: 5512/1, 5447/6, 4132/39, 4271/7, 5605/5, 5605/4 położone są na terenie miasta Czechowice-Dziedzice, w sąsiedztwie działek o charakterze przemysłowym, w okolicach Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Posiadają dostęp do nowo wybudowanej drogi drogi publicznej. Działki tworzą kompleks o łącznej pow. 1,3486 ha, nieogrodzony o bardzo nieregularnym kształcie. Na działce nr 5447/6 usytuowana jest stacja transformatorowa, a na działce nr 5605/4 posadowiony jest słup energetyczny wysokiego napięcia. Obiekty te nie należą do części składowych gruntu. Przez kompleks przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, sieć gazowa, teletechniczna, wodociągowa.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1.3486 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy aktywności gospodarczej – przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy i magazyny

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

studium zagospodarowania przestrzennego: H.3.AG – tereny zabudowy aktywności gospodarczej – przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy i magazyny

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba, Tr, PsIV, Lz
Powierzchnia gruntów 1.3486 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

-

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Opis zanieczyszczeń

-

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada DK-1
Autostrada (Odległość) [km]  [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie