Teren w Bytomiu_ul. Zabrzańska_21,8 ha

50°20

Basic info

Address ul. Zabrzańska 112
City Bytom
Public-Private Partnership No
Additional Information

Plot no.:

<!-- [if gte mso 9]>

Area of ​​the property

Available space 21,8 ha [ha] - (maximum in one-piece)
Shape of the plot Rectangle
Possibility for expansion

No

Property information

The current zoning plan No
Allocation in the the zoning plan

There is no local zoning plan, therefore it is necessary to obtain conditions for the investment based on the decision on zoning conditions and land development. It is possible to locate, among others, residential buildings, commercial services, or public services.

Spatial Development Plan

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym zachodzi konieczność uzyskania warunków dot. realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy I zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usług komercyjnych, zabudowy usług publicznych.

Characteristics of the plot

Class of land Ba (grunty budowlane – przemysłowe) Odrolniony/ wylesiony
The area of land 21 [ha]
(Deagriculturalisated) Yes
(Deforested) Yes
Differences in land level  [m]
Current usage

Post-industrial area, wasteland

Pollution of surface water and groundwater No
Description of pollution

brak danych

Geological research No
Risk of flooding or landslides No
Underground obstacles No
Obstructions on the surface No
Ecological restrictions No
Description of ecological constraints

-  Obiekty budowlane zaleca się ogrzewać w sposób nie powodujący emisji    zanieczyszczeń do atmosfery;

-  wszelkie ścieki należy odprowadzać

   do kanalizacji miejskiej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków podłączenia z administratorem sieci;

 - prace związane z zabudową i  

   zagospodarowaniem terenu powinny być  zaprojektowane i prowadzone w taki   sposób, by nie uległy zmianie stosunki wodne na omawianym terenie.

- na inwestorze, projektancie i wykonawcy ciąży obowiązek ochrony zieleni rosnącej w obrębie planowanej inwestycji. Likwidacja poszczególnych jej elementów, może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Komunalnego  Urzędu Miasta;

- obiekty nie mogą powodować na granicy najbliższej zabudowy mieszkalnej

  przekroczenia dopuszczalnego,

  równoważnego poziomu dźwięku

  przenikającego do środowiska;

- gospodarka odpadami będzie prowadzona

  zgodnie z aktualnie obowiązującymi

  przepisami

Buildings and other constructions on site No
Description of buildings and other constructions

brak budynków i zabudowań

Transport connections

Access road to the plot (type) Droga lokalna, szerokość 22 m. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.
Access road to the area (width) 22 [m]
Highway 9
Highway (Distance) [km] 9 [km]
Sea and river ports Port w Gliwicach
Railway Bytom – 3,3 km
Railway (Distance) 3 [km]
Siding Bytom - 500 m
Siding (Distance) 1 [km]
The nearest international airport Katowice Airport
The nearest international airport (Distance) 23 [km]

Existing infrastructure

Electricity Yes
Gas in the area Yes
Connection distance (gas) 230 [m]
The calorific value 39 [MJ/Nm³]
Water supply Yes
intended social No
for industrial purposes No
Sewage system Yes
Treatment plant or in the immediate vicinity No
The telephone line Yes

PDF files attached to the offer

Photos attached to the offer

Contact

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

View on map