Oświęcimska

50°14

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Oświęcimska
Miasto Ruda Śląska
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 2.5746 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Brak.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren zieleni urządzonej.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren zieleni urządzonej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Bz - 1,4445 ha; N - 0,1187 ha; Tr - 1,0114 ha
Powierzchnia gruntów 2.5746 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Teren zadrzewiony, teren nieużytkowany.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Żwir. Gravel.
Autostrada A4
Autostrada (Odległość) [km] 2.1 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie