Teren w Bytomiu_ul. Zabrzańska_21,8 ha

50°20

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Zabrzańska 112
Miasto Bytom
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Nr działek:

1092/5, 1244/5, 1651/5, 1681/5, 1763/5, 1764/5, 1765/5, 1766/5, 1767/5, 1768/5

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 21,8 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

brak

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym zachodzi konieczność uzyskania warunków dot. realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy I zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usług komercyjnych, zabudowy usług publicznych.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym zachodzi konieczność uzyskania warunków dot. realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy I zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usług komercyjnych, zabudowy usług publicznych.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba (grunty budowlane – przemysłowe) Odrolniony/ wylesiony
Powierzchnia gruntów 21 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Teren poprzemysłowy (nieużytkowany)

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Opis zanieczyszczeń

brak danych

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Opis ograniczeń ekologicznych

-  Obiekty budowlane zaleca się ogrzewać w sposób nie powodujący emisji    zanieczyszczeń do atmosfery;

-  wszelkie ścieki należy odprowadzać

   do kanalizacji miejskiej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków podłączenia z administratorem sieci;

 - prace związane z zabudową i  

   zagospodarowaniem terenu powinny być  zaprojektowane i prowadzone w taki   sposób, by nie uległy zmianie stosunki wodne na omawianym terenie.

- na inwestorze, projektancie i wykonawcy ciąży obowiązek ochrony zieleni rosnącej w obrębie planowanej inwestycji. Likwidacja poszczególnych jej elementów, może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Komunalnego  Urzędu Miasta;

- obiekty nie mogą powodować na granicy najbliższej zabudowy mieszkalnej

  przekroczenia dopuszczalnego,

  równoważnego poziomu dźwięku

  przenikającego do środowiska;

- gospodarka odpadami będzie prowadzona

  zgodnie z aktualnie obowiązującymi

  przepisami

Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

brak budynków i zabudowań

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga lokalna, szerokość 22 m. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 22 [m]
Autostrada 9
Autostrada (Odległość) [km] 9 [km]
Porty rzeczne i morskie Port w Gliwicach
Kolej Bytom – 3,3 km
Kolej (Odległość) 3 [km]
Bocznica kolejowa Bytom - 500 m
Bocznica kolejowa (Odległość) 1 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice Airport
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 23 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 230 [m]
Wartość kaloryczna 39 [MJ/Nm³]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Pliki PDF załączone do oferty

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie