Żory - 2,4204 ha

50.03375465410341
18.693081736564636

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Al. Zjednoczonej Europy
Miasto Żory
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Obszar inwestycyjny obejmuje działki o numerach: 2461/129, 2459/129, 2460/129, 1293/129, 2732/1, 2901/1, 1044/129, 1050/129

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 2.4204 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

brak

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa usługowa

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

A48 U - zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła w tym zakłady piekarnicze, kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Charakterystyka działki

Klasa gruntów B-tereny mieszkaniowe
Powierzchnia gruntów 2.4204 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 8 [m]
Obecne użytkowanie

teren po ogródkach działkowych, obecnie nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga powiatowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 8.5 [m]
Autostrada A1
Autostrada (Odległość) [km] 5.5 [km]
Porty rzeczne i morskie Port rzeczny w Gliwicach - 35 km
Kolej Żory - ruch pasażerki i towarowy
Bocznica kolejowa Żory
Bocznica kolejowa (Odległość) 3 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice - Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 65 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 5 [m]

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie