Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) sprowadziła do tej pory ponad 350 podmiotów gospodarczych. Zainwestowały one około 34 mld PLN, zatrudniając 76 tys. pracowników. Wokół strefy powstały kolejne miejsca pracy.

KSSE posiada 900 ha wolnych terenów inwestycyjnych (m.in. w województwie śląskim), co umożliwia inwestorom wybór najbardziej dogodnej lokalizacji. Większość  terenów znajduje się w pobliżu międzynarodowych tras: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.

Podstawowe formy wsparcia inwestorów w KSSE to pomoc publiczna w postaci zwolnień podatkowych przy określonych nakładach inwestycyjnych lub utworzeniu nowych miejsc pracy. Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

Największe inwestycje w strefie to fabryki Opel, FCA (dawniej Fiat), NGK Ceramics, Roca, Guardian, TRW Poland. Na terenie strefy realizowane są również usługi BPO/IT (Capgemini, Sopra Steria) oraz centra R&D, powstało także kilka biurowców klasy A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to najlepsza strefa w Polsce i w Europie w rankingach stref ekonomiczych przeprowadzonych przez fDi Intelligence (centrum badawcze Financial Times) w 2015, 2016 i w 2017 roku.

  

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice 
e-mail: ksse@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl
Tel. +48 (32) 251 07 36


aktualizacja: luty 2019